Mellemtrinnet på Vester Skerninge Friskole

Læs mere

Mellemtrinnet på Vester Skerninge Friskole

Mellemtrinsbarnet  - en fantastisk, forvirrende, finurlig fase

Mellemtrinsalderen er en aktiv og videbegærlig alder med gå-på-mod, hvor der stilles nye krav til eleverne samtidig med, at de stadig skal have lov til at være børn. 

Skolebørn på mellemtrinnet får ofte mange nye interesser, lærer nye ting, opfatter i højere grad verden og mennesker omkring sig, og de bliver mere selvstændige. Men børnene har fortsat brug for omsorg og opmuntring - og sådan vil det være længe endnu!

Børnene er i en hurtigt voksende proces, hvor de lærer at sætte ord på verden ved at reflektere, beskrive og fortælle. De øver sig i at arbejde selvstændigt med ansvar for sig selv og dermed også for andre. De indgår i sociale læreprocesser, hvor de øver sig i at bidrage konstruktivt og tage hensyn til hinanden.

Mellemtrinsalderen handler også om identitet - om at få mere og mere indsigt i og føling med, ‘hvem man er’, at lære at ‘bruge sin stemme’ og opnå troen på, at den gør en forskel, og at man er betydningsfuld.

Det at skabe en tryg og anerkendende relation til eleverne betyder noget for os. Vi har på jævnlig basis lærerstyrede ‘drenge - og pigesnakke’ samt fælles snakke i klasserne, hvor de får lov til at tale med hinanden om det, der rør sig. Nogle gange, fordi der har været en konflikt, andre gange fordi vi oplever et behov for, at de kommer tættere på hinanden og øger dermed forståelsen både for eget og det andet køn, samt samspillet i klassen. 

 

En ny styrke og sårbarhed

Når børn starter på mellemtrinnet i 4. Klasse, er børnene omkring 10 år. På det udviklingstrin begynder de at opdage, at livet er mere kompliceret og vanskeligere, end de hidtil har kunnet forestille sig. Den ene dag er de fulde af selvtillid, og den næste er de små og fortabte.

Både for den 10 årige og forældrene kan det opleves som overraskende, hvor sårbare de er ind imellem. Men udviklingen foregår i ryk – nogle gange lidt frem og andre gange lidt tilbage.

Trods svingninger så udvikler barnet sig på mange områder: intellektuelt, fysisk/motorisk og socialt/følelsesmæssigt - altsammen i et forpligtende fællesskab.

 

Fysiske rammer

4., 5. og 6. klasse ligger alle under samme tag, og vi er derfor i dagligdagen i kontakt med hinanden. Det er naturligt at have venner på tværs af klasser, og da vi ofte har undervisning på tværs af klasserne, finder man hurtigt nye kammerater.

I timerne anvender vi fællesrummet og hemsen til arbejdsrum. Derfor skal der være arbejdsro, så rummet er brugbart for alle. Det er læreren, der organiserer, hvem der arbejder hvor.  

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter