Special- og støtteundervisning

Læs mere

Special- og støtteundervisning

Alle børn og unge er forskellige og alle har ret til den bedst muligt skolegang.

Derfor vægter vi på Vester Skerninge Friskole højt muligheden for at hjælpe og understøtte, hvor det er nødvendigt. Vi har således forskellige muligheder at trække på:

1. Generel støtte i bh. klassen og i dele af indskolingen. Det er skolens politik at understøtte en god opstart på skolelivet.

2. Særlig udvalgt støtteundervisning. Nogle klasser og nogle børn og unge har særligt brug for ekstra støtte i deres faglige og sociale udvikling. Disse behov forandrer sig over tid og tages derfor op til revision før hvert skoleårs begyndelse. Er behovet rettet til enkeltelever sker der altid i samarbejde med forældre og ofte med sparring fra PPR.

3. Specialundervisning. Vi arbejder som udgangspunkt med 3 typer af specialundervisningsbehov: Læsevejledning, matematikvejledning og vejledning i brug af kompenserende it-værktøjer. Undervisningen bliver tilrettelagt i samarbejde med forældrene.

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter