Skole/hjem-samarbejde i overbygningen

Læs mere

Skole/hjemsamarbejdet 

 

I Overbygningen vægter vi et åbent og tillidsfuldt samarbejde mellem hjemmet og skolen. Det er af stor vigtighed, at vi i fællesskab er med til at give hver enkelt unge menneske de bedste betingelser for at lære og udvikle sig.

 Det fælles ansvar, hjemmet og skolen har, må vi hele tiden udvikle ved en tæt kontakt gennem en åben og fordomsfri samtale.

 To gange om året bliver alle forældre inviteret til et forældremøde med klassens lærere. Ved første møde gennemgås årsplanen og lærerene fortæller om de tanker og ideer vedkommende har gjort sig om undervisningen.

Ved andet møde er forældrene med til at sammensætte dagsordnen.

Skolen inviterer derudover, en gang om året, forældre og elever til en snak om det faglige standpunkt, samt trivslen på skolen.

Her har både elever, forældre og lærere mulighed for at snakke om den daglige undervisning, kammeratskab, stærke og svage sider, samt muligheder for forbedringer.

Man er selvfølgelig også velkommen til at kontakte klasselæreren, faglæreren eller skolen, hvis der opstår et problem.

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter