Skolepenge

Læs mere

Skolepenge 2023

Vær opmærksom på, at skolepengene for et skoleår er fordelt over 11 måneder (og ikke over 12 mdr. som tidligere)
Der opkræves ikke for juli måned.
 
Satserne for skolepenge og farvelade-moduler gældende fra 1. januar 2023 – ser således ud:

Skolepenge (og frugtordning):

                        1. barn Bh.kl.- 6.kl.: 14.135kr./år = 1.285kr./mdr. i 11 måneder
                        2. barn Bh.kl.- 6.kl.: 13.035kr./år = 1.185kr./mdr. i 11 måneder
                        Elever i Overbygningen 7.- 9.kl.: 15.235kr./år = 1.385kr/mdr. i 11 måneder (inkl. udlandsrejsetilskud på 100 kr./mdr.)
                        3. og følgende søskende er gratis (dog ikke rejsetilskud)

                       ____________________________________________

Koloritten (forårs-SFO fra 1/4)
1.285/mdr. 

Farveladen (SFO) 
modul 1: (Morgen + eftermiddag til kl.15.00) 1.195kr./mdr. i 11 måneder (august-juni)
modul 2: (Morgen + eftermiddag til kl. 16.30 (fredag til 15.30)) 1.530kr./mdr. i 11 måneder.

Klubben (for mellemtrinnet)
Mandag, tirsdag og torsdag 13.40 - 16.30: 550kr/mdr i 11 måneder

Bemærk, at bindingsperioden af ansættelsesmæssige grunde er et halvt år, således at man tilmelder sig for et skoleår, men kan framelde sig til jul.

Tilskud til skolepenge

På finansloven er hvert år afsat et beløb til fripladstilskud for elever på frie grundskoler. Der kan ydes tilskud til skolepenge og SFO-betaling i forhold til antallet af søskende på skolen og bopæls-forældreindkomsten i indkomståret før (disse oplysninger trækkes af Fordelingssekretariatet direkte fra SKAT via ansøgers cpr.nr.).

Ansøgningsblanket incl. vejledning mailes til alle forældre på skolen medio august hvert år (kan endvidere hentes i papirform på kontoret), og skal være kontoret i hænde primo september (specifik dato meldes ud hvert år ifm udsendelse af ansøgningsmateriale).

Vedhæftet vil også være Fordelingssekretariatets fordelingsnøgle, som er den, der tages udgangspunkt i, når tilskudspuljen fordeles.

Behandlingen af de indkomne ansøgninger forventes tilendebragt ultimo februar samme skoleår, hvorefter der gives besked til ansøgerne via intra, og evt. tildelt fripladstilskud modregnes herefter i kommende skolepengeopkrævning(er) efter modregning af eventuel restance.

Puljen - såvel som de enkelte bevillinger - kan variere meget fra år til år, og der er på ingen måde tale om friplads, men der imod et engangstilskud til det pågældende skoleår.
 
Alle er velkomne til at søge, og har man spørgsmål til ovenstående, er man velkommen til at ringe eller skrive til Bonnie på kontoret. 

VIGTIGT!
Udmeldelse fra skole eller Farveladen - samt ændring af modul - skal ske senest den 15. i måneden før.

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter