Rygepolitik på Vester Skerninge Friskole

Læs mere

Rygepolitik på Vester Skerninge Friskole

 

Overordnet er rygning ikke tilladt for hverken elever, ansatte, forældre og besøgende på skolens område - hverken indendørs eller udendørs.

Dette følger reglerne fra rygeloven og gælder såvel rygning af tobak samt brug af e-cigaretter (med eller uden nikotin), snus og nikotinposer.

 

Særligt for elever:
Der er rygeforbud på Vester Skerninge Friskole for alle elever. Dette gælder inden for skoletiden, når de uden for skoletiden er på skolens områder, og når de deltager i lejrskoler, rejser, ture mv uden for skolens områder

 

Særligt for ansatte:
Rygning skal foregå uden for skolens matrikel. De ansatte må ikke ryge, når de er sammen med elever. Dette gælder ligeledes i forbindelse med  lejrskoler, rejser, ture mv. I sådanne sammenhænge, kan de ansatte, såfremt det er foreneligt med tilsynsforpligtelsen og i overensstemmelse med deres kollegaer, trække sig tilbage til et område, uden for elevernes nærhed, for at ryge.

Dog kan der gives dispensation til personalefester, hvor der ikke er børn på skolen.

 

Særligt for forældre og øvrige besøgende:
I forbindelse med forældremøder eller andre arrangementer - herunder klassearrangementer - på skolen, må der ikke ryges på skolens områder - hverken ude eller inde.

Dog kan der gives dispensation ved private udlejninger og til forældrefesten, hvor der gives tilladelse til rygning udendørs.

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter