Anderledes uger i indskolingen

Læs mere

Anderledes uger

At træde ud af skolehverdagen og ind i anderledes uger giver muligheder for at møde hinanden på nye måder. Vi arbejder på tværs af klasser, har god tid og kan fordybe os kreativt. Vi får nye venner og vokser selv og i fællesskabet. 

Emneuger

Tre gange om året har vi emneuger på friskolen. Nogle gange holder vi dem for os selv i indskolingen, andre gange har vi emneuger sammen med mellemtrinnet. I emneugerne arbejder vi med de musiske/kreative fag og håndværksfagene. 
I emneugerne har man mulighed for at fordybe sig på tværs af klasser.

Teater

Hvert år i februar afholder børnehaveklassen til og med 7. klasse to teateruger, der munder ud i fire flotte forestillinger. Det er lærere og børn, som skriver stykket og musikken.

I teaterugerne er kreativitet, glæde, arbejdsomhed, fællesskab og samhørighed i fokus.

Lejrskole

I indskolingen nyder vi at tage af sted på lejrskole med eleverne. Vi tager af sted, da vi oplever, at lejrskoleture styrker elevfællesskabet, voksen-barn-fællesskabet og sammenhængskraften i indskolingen.

Nogle år tager hele skolen af sted, andre år tager hele indskolingen eller enkelte indskolingsklasser af sted sammen.
På lejrturene mærker vi børnene “vokse” og opdage nye sider af sig selv, af venskaber, af Danmark og landets smukke natur og af friskolefællesskabet! 

Nye og spændende sider af skolens børn og voksne toner frem under “fremmede himmelstrøg”, og denne dannelsesrejse og -oplevelsestur prioriterer vi højt. 

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter