Koloritten -
forårs-SFO'en

Læs mere

Koloritten - vores forårs-SFO
 

 1. april åbner Vester Skerninge Friskoles Forår-SFO, Koloritten, og vil blive tilbudt alle de børn, der skal starte op i børneklassen i august måned.

Anledningen er Svendborg Kommunes beslutning om, at alle skolesøgende børn ikke kan fortsætte i børnehaverne efter denne dato, og på Vester Skerninge Friskole vil vores Før-SFO arbejde ud fra det, vi har valgt at kalde "et børnehaveliv i en skoleramme".

Kolorittens leder er Line Kristensen, der sammen med sin medhjælper, Pernille Møller Kristensen, vil lave et dagsprogram i tidsrummet 8.10 til 12.20, hvor fokus vil være en passende balance mellem voksenstyrede aktiviteter og børneleg. Særligt fokus vil lægges på at sammentømre børnegruppen og lære skolens rammer at kende - herunder de fysiske rammer samt den dagsrytme, der bliver kendetegnende for børnehaveklassen efter sommerferien.

Det er selvfølgelig muligt derudover at benytte Farveladen på normal vis om morgenen og om eftermiddagen. https://v-skerninge-friskole.dk/da/farveladen-personale

Prisen for Forårs-SFO svarer til skolepengene i skolen. https://v-skerninge-friskole.dk/da/skolepenge

 

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter