Indskolingen på Vester Skerninge Friskole 

Læs mere

leg fællesskab læring kreativitet venskab fællessang bevægelse glæde kundskaber muligheder færdigheder smil

Trivsel og sociale kompetencer

Det er helt afgørende, at skolehverdagen opleves tryg for barnet. Trivsel og tryghed er efter vores opfattelse en forudsætning for lysten til læring og samarbejde - at skoleglæden er til stede.

Arbejdet med det sociale liv i klassen - herunder skabelse af “vi-følelse og relationskompetencer - er på mange måder det grundlæggende element for at skabe et trygt, udfordrende og givtigt læringsmiljø. Gennem klassesamtaler, fællesoplevelser og et tæt og åbent forældresamarbejde, vil vi gerne skabe:

Et trygt værested som udgangspunkt for et spændende og udfordrende lærested

Indskolingen arbejder tæt sammen med skolens SFO “Farveladen”. Flere ansatte i Farveladen har timer i indskolingen og indgår således i den daglige undervisning. Hver klasse har i øvrigt en primærpædagog, som i samarbejde med klasselæreren har fokus på det sociale liv i klassen.

Undervisning - en vej til læring

I indskolingen prioriterer vi fagligheden højt. Vi vægter såvel det fælles udgangspunkt som det individuelle og tænker, at det samlende og det differentierede er et  godt omdrejningspunkt for en varieret undervisningsform.

I indskolingen er vi bevidste om vigtigheden af mange forskelligartede tilgange til læring, så vi tilgodeser mange forskellige måder at tilegne sig ny viden på. Det kunne være gennem:

  • Bevægelse

  • Kreativitet

  • iPad og computer

  • Leg

  • Samtale

  • Drama

  • Fortælling

  • Musik

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter