Om digital dannelse

Læs mere

Om digital dannelse

 

I oktober 2023 har Vester Skerninge Friskole vedtaget en digital dannelsesplan.

Vi ønsker først og fremmest at styrke fællesskaberne, evnen til fordybelse og de sociale relationer i den virkelige verden, da det er her, grundstenene til at begå sig i verden og et godt liv bliver lagt. Det at forstå andre mennesker, føle empati og skabe en relation til dem, som vi omgiver os med, har de bedste vilkår, når vi kommunikerer ansigt til ansigt. Vi er neurologisk set justerede til hinanden, og vi spejler os i hinanden. Det forudsætter, at vi også kommunikerer med hinanden, som vi gjorde, da hjernen kom til at se ud, som den gjorde og stadig gør. 

Arbejdet med at udarbejde en plan for den digitale dannelse på Vester Skerninge Friskole bunder i ønsket om at være med til at klæde børnene på i forhold til, hvordan de skal begå sig i den digitale verden samt hvordan skole, forældre og børn sammen kan være med til at skabe en sund balance mellem digitale miljøer og den virkelige verden.  

Den digitale dannelsesplan er lavet med et ønske om et tæt samarbejde og forståelse mellem voksne på skolen, børn og forældre, hvor vi i fællesskab gør holdning til handling.  

Planen er udarbejdet af udviklingsgruppen for Digital Dannelse nedsat af skolens bestyrelse i 2020-23. 

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter