Skole/hjem-samarbejdet i indskolingen

Læs mere

Samarbejde

For at skabe de bedst mulige forudsætninger for læring og social dannelse for det enkelte barn er vores samarbejdskultur på skolen af afgørende betydning.

Vi har med udgangspunkt i vores værdigrundlag en stærk tro på, at en gensidig åbenhed og en tro på hinandens bedste intentioner skaber det bedst tænkelige udgangspunkt for et godt og konstruktivt skole/hjem-samarbejde.

Friskolen og forældrene er deltagere i et forpligtende fællesskab, hvis fokus hele tiden er rettet mod at skabe de mest optimale rammer for det enkelte barns faglige, sociale og personlige udvikling. Derfor er gensidig åbenhed omkring faglige problemstillinger eller trivsel nøglen til en målrettet indsats med henblik på et trygt og udbytterigt skoleliv. Vi er - såvel forældre som skole - vigtige medspillere i forhold til barnets skolegang.

På forældremødet i starten af skoleåret tydeliggøres og konkretiseres forventninger mellem skole og hjem. Herudover orienteres der om klassen trivsel, årsplaner og tanker om det forestående skoleår.

Der drøftes endvidere forældrevalgte problemstillinger, og der vælges et aktivitetsudvalg, som i løbet af året tager initiativer til forskellige klassearrangementer.. Her styrkes fællesskabet børn og voksne imellem.

En gang om året tilbydes der skolehjemsamtaler. I dialog evalueres barnet fagligt og socialt, mens der samtidig rettes fokus mod fremtidige udviklingspotentialer.

I børnehaveklassen og 1. klasse tager klasselæreren på hjemmebesøg. Man kan sige, at skole/hjemsamtalen flyttes til hjemmet. Det giver klasselæreren et godt kendskab til den enkelte familie og det enkelte barn, når man oplever barnet på hjemmebane.

Gennem skoleIntra - skolens informationsnerve - foregår kommunikation mellem hjem og skole og blandt forældre. I visse tilfælde kan det være mere hensigtsmæssigt, at mødes til en snak eller klare det over telefonen.

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter