Om sorg og kriser

Læs mere

Om sorg og kriser

Retningslinier, der kan bruges, når børn eller ansatte rammes af alvorlig sygdom, dødsfald eller lignende.
Retningslinierne diskuteres/revideres én gang om året i pædagogisk udvalg.
Desuden fremlægges de på forældremøder, hvor det understreges for forældrene, at det er vigtigt at orientere skolen, når der sker noget alvorligt for børnene.
Hvis en medarbejder ikke selv kan gennemføre de aftaler, som fremgår af retningslinierne, er det vigtigt, at lederen orienteres, så vi kan finde en anden løsning - det er ikke en løsning ikke at handle!

1. Skilsmisse, alvorlig sygdom eller lignende situationer:
Klasselæreren orienteres og har ansvaret for at alle omkring klassen, SFO og lederen orienteres.
Klasselæreren aftaler med hjemmet, hvordan skolen skal forholde sig, herunder hvordan - og om -  klassekammeraterne og evt. andre skal orienteres.
Klasselæreren sørger for den nødvendige opfølgning.

2. Dødsfald i børnenes nærmeste familie:
Som under pkt. 1.
Derudover overvejes: besøg i hjemmet og deltagelse i begravelse, besøg på gravstedet, emnearbejde om sorg/tab/livsmod.

3. Mister skolen en elev eller en ansat:
Alle orienteres hurtigst muligt. Der afholdes mindehøjtidelighed, f.eks. ved morgensang.
Flaget sættes på halv på dødsdagen og på begravelsesdagen fra morgenstunden til begravelsen har fundet sted.
Derudover overvejes besøg i hjemmet, hvem der deltager i begravelsen, besøg på gravstedet, evt. temadag/-dage om sorg, tab og livsmod.
Klasselæreren/lederen sørger for den nødvendige opfølgning.

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter