Skolefællesskabet- skolens kerne 

Læs mere

Skolefællesskabet - kernen i en fri skole

Som forældre på Vester Skerninge Friskole er man helt automatisk en del af et fællesskab på omkring 150 familier, 230 børn og unge og 30 ansatte. 

Man går således som friskoleforældre på to ben: På den ene side er man sit barns og unges forældre, der gennem klasseaktiviteter, forældremøder og samarbejde med lærerne støtter op omkring sit barns skolegang.

Men på den anden side træder man ud over sit eget barns behov og er deltager og medskaber af den bedst mulige skole, vi nu sammen kan finde på at lave. Det er det ansvar og den fordring, vi har taget på os som FRIskole.

På Vester Skerninge Friskole anerkender vi fuldt ud, at skolen ikke kan eksistere uden et velfungerende skolefællesskab, der sammen skaber den nuværende og fremtidens skole. Derfor gør vi os til stadighed umage med at finde så mange meningsfulde veje til at kunne bidrage:

Bestyrelsen, der består af 7 forældre, er skolens øverste myndighed. Deres opgave er i samarbejde med ledelsen at lægge de overordnede rammer for skolens drift og fremtidige udviklingsområder. Hvert år er 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer på valg til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen, der afholdes hvert forår, består af hele forældre- og skolekredsen. En generalforsamling har sit eget vigtige, men formelle indhold af beretninger, fremlæggelse af regnskaber og valg til bestyrelsen, men hvert år der ligeledes god tradition for at tage temaer op, som berører skolens fremtid. Det er vigtigt, at større beslutninger diskuteres bredt, således at bestyrelsen har en mandat at træffe deres beslutninger på. At møde op til generalforsamlingen er således en relevant måde at lade sig orientere om og deltage i skolens status og fremtidige udvikling.

Forældrerådet er et uformelt råd bestående af mindst én repræsentant fra hver klasse. Forældrerådet kan tage emner op, som den synes er relevante og forbedrende for skolen, og bestyrelsen kan også bede forældrerådet om at overtage et område til videre behandling. I linket til venstre på siden kan der læses mere om forældrerådet og dets arbejde.

Farveladerådet er som forældrerådet er uformelt råd, der består af SFO-lederen samt mindst en repræsentant fra indskolingsklasserne. Dets opgave er at tage emner op, som berører Farveladens udvikling. 

 - fortsætter under billedet...

Dialogmøder. Pædagogisk udvalg, der er sammensat fra bestyrelsen og ansatte, arrangerer årligt dialogmøder, hvor større skoleudviklingstemaer tages op til debat i hele skolefællesskabet. Det kan være temaer som fx: Visioner for skolen, oprettelse af børnehave eller en ny version af en overbygning. Her er der højt til loftet, nye pejlemærker tegner sig.

Arbejdsdage foregår to gange årligt på en hverdag mellem 16 og 20. Grundig planlægning og forberedelse gør, at alle kan bidrage med alle former for praktisk arbejde. Noget er forskellige former for rengøring og vedligehold og andet er opbygning af nyt til børnenes og de unges skolehverdag. Arbejdsdagen slutter af med et fælles måltid til de oftest 200-250 deltagende. En god måde at lære nye forældre at kende.

Forældrefesten er der, hvor skolefællesskabet sammen slår sig løs. 2. klasses forældre er værter for en festlig aften, hvor et tema gerne ligger stilen, og der hygges, danses og festes til langt ud på natten.

Jul i den gamle Skolegaard og Sommerafslutningen er dels december og juni måneders store sammenkomster i skolefællesskabet. Her laves 5-600 retter mad til hele skolefællesskabet. Om vinteren tænder vi juletræet, oplever børnenes udstillinger og slutter af med det store Luciakor, mens vi om sommeren bla. nyder den musik, som børnene og de unge har øvet op til lejligheden. Det er også ved den lejlighed, der skal cigarrulles!

Ad hoc-arbejdsgrupper opstår undervejs, når noget særligt er for. Nogle gange sætter forældre arbejdsopgaver i gang, som er af lidt længerevarende karakter. Således opstår der større eller mindre grupper, der sysler med opgaver, der kommer børnenes og de unge til gavn. Det kan fx være opsætning af Tarzan- eller rutsjebane.

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter