Afgangseksamen og afgangskarakterer

Læs mere

Afgangseksamen og afgangskarakterer

At være og blive et robust og helt ungt menneske er en mangfoldig dannelsesproces, hvor væsentlige livsaspekter ikke er målbare og kan sættes op i diagrammer.

Når Vester Skerninge Friskole udbyder og afholder folkeskolens afgangseksamen, er vi således meget bevidste om, at disse alene er udtryk for en mindre del af det, de unge har fået med sig i livsrygsækken.

Når vi alligevel afholder folkeskolens afgangseksamen, ligger begrundelsen i, at disse prøver er optagelseskrav til ungdomsuddannelserne, og hvis vi ikke afholder dem, skal de unge alligevel til en optagelsesprøve for at komme ind på den ønskede ungdomsuddannelse. Desuden ligger der det aspekt, at uddannelsessystemet i dag er centreret omkring test, prøver og eksaminer, og erfaringer med disse foregår bedst i et kendt og trygt miljø som på friskolen.

Obligatoriske fag:

 • Skriftlige:
  • Skriftlig fremstilling
  • Retskrivning
  • Læsning
  • Matematik uden hjælpemidler
  • Matematik med hjælpemidler
 • Mundtlige:
  • Dansk
  • Engelsk
  • Naturfag

Udtræksfag:

 • Humanistisk blok (én af følgende udtrækkes af Undervisningsministeriet)
  • Mundtlig engelsk
  • Mundtlig tysk
  • Skriftlig tysk
  • Historie
  • Kristendom
  • Samfundsfag
 • Naturvidenskablig blok (én af følgende udtrækkes af Undervisningsministeriet)
  • Mundtlig matematik
  • Skriftlig fysik/kemi
  • Skriftlig biologi
  • Skriftlig geografi
  • Idræt

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter