Overbygningen på Vester Skerninge Friskole

Læs mere

Rødder og vinger


Så enkelt har indianerne sagt det. Rødderne er betingelsen for at kunne suge næring til sig, at kunne spire og gro, at kunne stå fast og vide hvor man stammer fra, mens vingerne giver frihed og overblik. Vi håber at de børn, der bevæger sig gennem et helt skoleforløb på Vester Skerninge Friskole både vil få nogle kraftige rødder, der stikker dybt, og nogle stærke vinger, der vil gøre dem i stand til at få deres drømme opfyldt.

Omsorg, anerkendelse og følelsen af at være en del af et fællesskab er grundlæggende behov, som vi skal tilstræbe at alle børn på alle alderstrin får opfyldt. Når man som elev nærmer sig overbygningsalderen, suppleres disse fundamentale vækstvilkår med en stor trang hos børnene til at definere sig selv, at kende sig selv, at prøve vingerne af. At blive teenager er for mange en voldsom oplevelse, hvor det ikke længere er nok at spejle sig i familien og lærerne. Opmærksomheden rettes i højere grad mod en selv, hinanden og den forhåndenværende ungdomskultur i jagten på en identitet der passer ind i ens egen selvforståelse. Det er vigtigt, at de voksne der har deres daglige gang i overbygningen forstår, hjælper, griber og guider eleverne i denne eksistentielle del af deres dannelsesproces.

Vi tilstræber, at de elever der forlader Vester Skerninge Friskole, møder sine medmennesker fordomsfrit, er nysgerrig, skabende og parat til at møde tilværelsens udfordringer med en solid faglig ballast i bagagen.

Overbygningen på V. Skerninge Friskole skal videreføre skolens kultur, normer og idégrundlag. Overbygningen skal således være en naturlig forlængelse af den nuværende skolegang, og være en aktiv del af skolens traditioner og dagligdag, som f.eks morgensang og de fælles lejrskoler.

I overbygningen vil vi forsøge at skabe et godt være- og lærested for vores elever, hvor eleverne inviteres til at tage medbestemmelse for deres ud(dannelse). Feks holder vi overbygningsmøder en gang om måneden, hvor vi sammen laver en dagsorden og diskuterer os frem til fælles løsninger på udfordringer.

Overbygningen er et sted hvor eleverne også efter skoletid har mulighed for at sætte aktiviteter og projekter i gang, hvis lysten og engagementet er tilstede.

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter