Fællesskaber på tværs

Læs mere

Fællesskaber på tværs i skolen

Oplevelsen af, at man naturligt tilhører meningsbærende fællesskaber, er for langt de fleste mennesker et aldeles grundlæggende behov, der forbindes med livskvalitet og livsmening. 

En skole har i kraft af sin struktur naturlige rammer for fællesskaber inden for en klasse. En klasse opleves derfor af mange som en slags base, og det er meget vigtigt, at man som barn eller ung befinder sig godt med at være sig i sin klasse. 

Men det er grundlæggende også vigtigt at opleve sig selv i andre større og mindre fællesskaber, hvor mange lærer at række ud mod andre, lærer at give til andre og lærer at bøje sig ind mod det fælles uden at have oplevelsen af at miste noget af den grund. 

Nogle fællesskaber er uformelle og opstår spontant undervejs, mens andre er strukturede og kan være bestemt af andre, men grundlæggende er det vores mål at give alle børn og unge på skolen en oplevelse af at være værdifulde deltagere i mange typer af fællesskaber, og dermed også videregive forståelsen af vigtige sider af livskvalitet og livsmening.

Til venstre er en liste over nogle af de fællesskaber, som vi som friskole vægter højt, værner om og arbejder aktivt med.

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter