Ledige stillinger

Læs mere

Ledige stillinger

Der er i øjeblikket ikke opslået nogen stillinger.

 


Du er altid velkommen til at kontakte skolen og evt. søge uopfordret.


Lidt mere om os:

Vi er bevidste om, at medejerskab og engagement i indhold og udvikling for vores skole, er det, der altid har givet liv og mening til skolen for alle skolens parter.

Det store forpligtende skolefællesskab vægtes højt – med fælles morgensang, små og store venner-ordning og utallige arrangementer gennem skoleåret, hvor alle er sammen på kryds og tværs.

Selv om skolens traditioner er lange og stærke, er vi til stadighed på indholdssiden optaget af at lave ”den gode skole”, så eleverne bliver bedst muligt klædt på til det gode liv i en fremtid, som ingen af os helt kan forudsige. Det handler både om dannelse og uddannelse.

Udover faglig viden og færdigheder skal eleverne understøttes i at finde og udvikle deres egen identitet, egne værdier, kreativitet, selvværd, sociale kompetencer, gode fællesskab- oplevelser. Hertil god tillid til - og mod på - verdens mangfoldighed og mange muligheder.
Svaret på hvad der er god skole jagter vi hver dag, vel vidende at det svar vi fandt rigtigt i går, måske ikke helt holder i dag. Vi er ambitiøse og udviklingsorienterede.

Vores fysiske rammer har i disse år været under stor udvidelse og forandring. Vi har i 2012 færdiggjort 1100 m2 multihus til bevægelse, teater, musik, arrangementer, fester, morgensamlinger mv. I 2014 indrettede vi nye mellemtrinsfaciliteter og skolekøkken, og vi har netop indviet nye lokaler til billedkunst og håndværk. De næste projekter er på tegnebrættet.

Vi er optaget af at anvende digitale læremidler og ny teknologi i undervisningen når det giver mening og styrker læring, men har naturligvis fokus på at balancere dette i forhold til anvendelse af analog tilgange og vores fokus på det praktisk-musiske.

Bæredygtighed i undervisning, adfærd og byggeri vægtes højt. I 2009 opførte vi som ny SFO nordens første institutionsbyggeri i Passivhus standard, ligesom et solcelleanlæg, der producerer hele skolens el-forbrug, er etableret.

På vores meget store udenoms-arealer udvikles til stadighed det æstetiske rum med appel til sanselighed og samvær. Flotte beplantninger, skulpturer og kunst, sten, legeredskaber og haverum, der alt sammen skal understøtte leg, bevægelse, kreativitet, udeskole-aktivitet og afslapning. ’Grøn skolegård’ kalder vi det.

Siden 2016 har vi haft det grønne flag i toppen af vores flagstænger. Hele skolen har gennem årene siden arbejdet med AFFALD, VAND og ENERGI som overordnede temaer i Grønt Flag Grøn Skole.

 Bevægelse værdsættes som en naturlig integreret dimension i vores skolekultur. Det kan således være en naturlig del af alle fag og aktiviteter, hvor der indgår leg med fagligt indhold, løb i mange sammenhænge og cykling eller vandring som naturlige transportmåder.

 Musik er en vigtig del af vores skole og vi tror på at sang og musik kan skabe fællesskab, godt humør og medvirke til at give eleverne indsigt i vores fælles sangskat, historie og kultur. Vi synger hver morgen til morgensamling og vi synger, når vi samles til møder og fest. Skolen har mange dygtige og engagerede musiklærere, som bruger musik i hverdagen og sideløbende arbejder, som underviser i vores egen musikskole.

Lejrskole eller rejser afholdes i alle klasser hvert år. Hvert 3. år er der fælles lejrskole for hele skolen. Formålet med lejrskolerne er at give naturoplevelser, fællesskabsoplevelser, oplevelser med at være hjemmefra - på udebane med eksotisk, primitiv eller fremmedartet natur eller kultur.

Den internationale dimension udvikles i løbet af mellemtrin (Norden) og manifesteres i overbygningen som en årlig udlandsrejse eller udvekslingsbesøg, hvor der stiftes bekendskab til fremmede kulturer og levemåder. Gennem de sidste 5 år har 8. og 9. klasse endvidere deltaget i Comenius-, Nord-Plus-Junior og Erasmus+ samarbejde og udveksling med elever og lærere fra forskellige europæiske lande. I en årrække har 9.klasse haft en fælles lejrskole i Marokko med privat indkvartering og møde med lokalbefolkningen.

Målet med de internationale aktiviteter er at give internationalt udsyn, interkulturelle kompetencer og træning i sprog.

Vi tilbyder:

En varm og udfordrende arbejdsplads med appetit på liv og læring i et tæt fællesskab mellem 230 skønne børn, 30 ansatte og 150 familier.

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter