Miljørådet

Læs mere

Miljørådet

Vester Skerninge Friskole er Grønt Flag Skole, hvilket vil sige, at vi er en af de heldigvis mange skoler i Danmark, der anser arbejdet med miljø og bæredygtighed for et relevant bidrag for at klæde næste generation godt på. Det er Friluftsrådet, der står bag ordningen. 

http://77.243.131.207/indhold/groent-flag.aspx

For at blive og vedblive med at være Grønt Flag Skole har vi nedsat et Miljøråd bestående at elever fra alle klasserne, Søren Pedel og lærere.

Miljørådets har flere opgaver i løbet af skoleåret, men den vigtigste er at udvælge Årets Tema, som der skal sættes særligt fokus på, og som hele skolen gennem fx morgensange, kampagner eller temadag skal involveres i.

Miljørådet har tidligere arbejdet med følgende temaer:

Skoleåret 2015/16: Affald

Skoleåret 2016/17: Vand

Skoleåret 2017/18: Energi

Skoleåret 2018/19: Natur

 

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter