Godt at vide...

Læs mere

Legepatrulje

Legepatrulje er et tilbud til børnene om at kunne deltage i forskellige lege i det store frikvarter. Legepatruljen er ledet af “uddannede” børn fra mellemtrinnet. Der er legepatrulje ca. to gange om ugen.

Morgenmotion og frugt

Da det er almindelig kendt, at fysisk aktivitet fremmer læring, er der i indskolingen morgenmotion på programmet. Det kan være en kort løbetur, en fælles fangeleg i skolegården eller en lille bevægelsesleg i klassen.
Man kan tilkøbe økologisk frugt hver dag i formiddagspausen. Det koster 50,- kr om måneden

Frikvarter

Der er tre frikvarterer i løbet af skoledagen. Som udgangspunkt er børnene ude i frikvarterer. Her er mange legemuligheder på skolens store legeområde. I spisefrikvarteret er der voksne tilstede på legepladsen. Hver dag har sine egen voksne, som er ekstra tilstede i forhold til frikvarterer. De introduceres til morgensang, så alle ved, hvem man kan henvende sig til, hvis man skal have hjælp.

Cykelkultur

Allerede ganske tidligt i skoleforløbet vil vi tage børnene med på cykletur ud i naturen. Det kan være i forbindelse med et undervisningsforløb eller som en del af skolernes årlige motionsdag.
Vi vil gerne understøtte den kropslige dannelse, og vise børnene glæden ved at kunne transportere sig selv og udfordre sig selv fysisk. 

Elevråd og miljøråd

Indskolingensklasserne har alle en repræsentant i skolens elevråd. Elevrådet har til formål, at lave aktiviteter/indslag, som er til gavn for det store skolefællesskabet. 
Elevrådet arrangerer bl.a fotokonkurrencer og kåringer ved den årlige fastelavnsfest. 

Vi er Grønt Flag Skole som er med til at understøtte en bæredygtig udvikling. Målet er at bidrage til, at børnene bliver aktive medborgere, der kan tage hånd om vores natur og miljø. Vores miljøråd på skolen er med til at planlægge særlige emnedage for alle skolens elever med fokus på relevante klima/miljø-emner. 

Kor

Lillekoret er  2. og 3. klasse, som mødes én gang om ugen og synger. Vi synger kanon's og to-stemmige børnesange. Og så optræder vi til arrangementer på friskolen, til "Børns Billeder" i Ollerup og Børnekunstudstilling på Naturama.

Åben Indskoling

Hvert år afholder indskolingen "Åben Indskoling". Indskolingsteamet har længe haft et ønske om at have et “sted”, hvor vi kan samles og vise alt det, som indskolingen også er. Et sted, hvor vi har plads til at fejre de kreative og praktisk musiske fag og fagområder med udstillinger og optræden. 
Der vil være børn, som optræder og viser ting, meget flotte udstillinger og der vil være en lille forfriskning til alle. Eftermiddagen er for forældre, søskende, bedsteforældre og selvfølgelig børnene i indskolingen.

Musikskole

Den musiske dannelse er en væsentlig del af skolens samlede undervisningstilbud. I musikken ligger der så mange personlige og fællesskabsorienterede oplevelser og kvaliteter, som vi oplever berigende i alle mulige hjørner af skolens virke. 

Musikskolen er et tilbud. Allerede i børnehaveklassen kan børnene efter jul starte til musikgrundskole.

Se mere her: https://v-skerninge-friskole.dk/da/velkommen-til-musikskolen

Forældrefest

2.kl's forældre arrangerer hvert år en temafest for alle forældre og ansatte på skolen. Festforberedelserne og afviklingen  kan give værdifuldt sammenhold resten af skoletiden for forældrene og eleverne. 

Overskuddet fra festen deles mellem klassekassen og friskolens fond.  

Se meget mere i forældrehåndbogen her:

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter