Grønt Flag skole

Læs mere

Grønt flag - grøn skole

I 1987 udarbejdede den daværende norske statsminister, Gro Harlem Brundtland, i samarbejde med FN følgende definition for begrebet BÆREDYGTIGHED:

 ”En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare” (Brundtland 1987)

Denne forståelse blev båret med ind på den første store FN klima- og miljøkonference i Rio i 1992, hvor verdens ledere satte sig sammen for at udstikke retningslinjerne for en bæredygtig fremtid for nuværende og kommende generationer.

Alle senere klimatopmøder (de såkaldte COP-møder) er udsprunget af Rio-mødet, ligesom FN's 8 millenium-mål fra 2000 samt FN's 17 verdensmål fra 2017.

Som skole i det 21. århundrede anser vi det for naturligt, at også vi arbejder med disse vigtige perspektiver, der bliver et væsentligt aspekt af fremtiden for skolens børn og unge, og derfor er vi Grønt Flag Skole.

Grønt Flag - grøn skole er en stor skoleindsats under Friluftsrådet, hvor mange hundrede skoler fra grundskolen og ungdomsuddannelserne hvert år deltager, og hvert år forpligter en skole sig til at tage et ny tema op, arbejde med det på skoleplan og afgive en årsrapport.

Omdrejningspunktet på skolen er Miljørådet, der består af elever fra alle klasserne samt lærere/ledelse og pedellen. De mødes regelmæssigt og sætter aktiviteter i gang, der følger op på tidligere indsatser og det nuværende års tema.

Følgende temaer er pt. mulige (markerede er de temaer, som vi allerede har arbejdet med):

  • Bæredygtigt forbrug

  •  Vand

  •  Affald

  •  Energi

  •  Natur

  •  Økologisk produktion

  •  Transport.

  •  Friluftsliv

  •  Hverdagens kemi

  •  Klimaforandringer

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter