Karakterer og prøver

Læs mere

Karakter og prøver

Undervisningen i overbygningen overholder selvfølgelig de lovgivningsmæssige krav og betingelser der gælder for Friskoler, bl.a. om at stå mål med folkeskolens faglige niveau. Eleverne i overbygningsklasserne går som udgangspunkt op til den nationale afgangsprøve. Der gives karakterer fra 8. klasse.

Både i 7., 8. og 9. klasse er der terminsprøver. Ved skolens afslutning får hver elev et afgangsbevis, med en personlig udtalelse og et karakterblad.

 Vi har ingen nationale tests.

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter