Udlejning af lokaler

Læs mere

Udlejning og udlån af lokaler

Vester Skerninge Friskole er ud over en skole også en del af forældrenes og lokalsamfundets muligheder for at lave arrangementer, kurser, foredrag mv.

Alle forespørgsler om booking rettes til Bonnie på kontoret.

Derfor skal skolens lokaler udlånes efter følgende retningslinjer:

Klassearrangementer:

- Forældre og øvrige skolekredsmedlemmer kan benytte dele af skolens faciliteter vederlagsfrit, når det drejer sig om arrangementer for klasserne.

Udlejning til private arrangementer:

- Pulsen, Mellemtrinnet samt Farveladen kan lejes til private fester og arrangementer for medlemmer af skolekredsen: 1500,- pr. dag.

Udlån til lokale initiativer (uden brugerbetaling)

- Skolens lokaler kan udlånes til lokale foreninger og lokale initiativer vederlagsfrit, hvis initiativet er uden brugerbetaling og har til formål at fremme det lokale og folkelige liv.

Udlejning til foreninger eller lign (med brugerbetaling):

- Skolens lokaler kan udlejes til foreninger eller lign, hvor der er deltagerbetaling.

Aftenarrangementer over én eller flere gange: 120,-/gang/område (250,- for skolekøkkenet og Pulsen)

Heldagsarrangementer: 1500,-/dag/område

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter