Tilsynserklæringer

Læs mere

Tilsyn

Tilsynsførende, Karin Pedersen

Ordet FRI i friskole forpligter.

Det forpligter til, at skolefællesskabet, bestyrelsen, ledelsen og de ansatte inden for loven for frie grundskoler i Danmark skal lave den bedst mulige skolegang, hvis resultat "står mål med" folkeskolens.

Overordnet set kan man sige, at hvor folkeskolen gennem ministeriet og kommunerne er det repræsentative demokratis skoler, så er de frie grundskoler gennem lokale skolefællesskaber civilsamfundets skoler. 

Dette er en helt særlig dansk konstruktion, og som en del af denne kontruktion skal forældrene vælge en udefrakommende tilsynsførende, der dels er forældrenes overordnede tilsyn, men også bindeledet til Undervisningsministreriet for at sikre, at lovgivningen bliver overholdt.

For tiden er tilsynsførende her på skolen:

Karin Pedersen, 5300 Kerteminde

Karin er som efterskole- og friskolemenneske samt tidligere skoleleder i Kerteminde Kommune velkendt med god skoledrift, og vi har et godt, gensidigt og tillidsfuldt samarbejde omkring tilsynet.

Karin kommer således løbende på skolen, følger undervisning og andre aktiviteter, snakker med lærere og ledelse for derudfra at skrive en tilsynserklæring og fremlægge en kortere version af denne på generalforsamlingen. Karin blev valgt på valgmødet 11. maj 2021 for en 2-årig periode.

Nedenfor er tilsynserklæringer for de seneste år:

 

 

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter