Tilsynserklæringer

Læs mere

Tilsyn


Drop file here or click to upload

Ordet FRI i friskole forpligter.

Det forpligter til, at skolefællesskabet, bestyrelsen, ledelsen og de ansatte inden for loven for frie grundskoler i Danmark skal lave den bedst mulige skolegang, hvis resultat "står mål med" folkeskolens.

Overordnet set kan man sige, at hvor folkeskolen gennem ministeriet og kommunerne er det repræsentative demokratis skoler, så er de frie grundskoler gennem lokale skolefællesskaber civilsamfundets skoler. 

Dette er en helt særlig dansk konstruktion, og som en del af denne kontruktion skal forældrene vælge en udefrakommende tilsynsførende, der dels er forældrenes overordnede tilsyn, men også bindeledet til Undervisningsministreriet for at sikre, at lovgivningen bliver overholdt.

For tiden er tilsynsførende her på skolen:

Bent Hansen

Jeg hedder Bent Hansen og har arbejdet i de frie skoler i 29 år, 20 år på friskoler, 9 år på Den frie Lærerskole i Ollerup og så har jeg har været tilsynsførende på en række grundtvig-koldske friskoler.

Jeg er optaget af forholdet mellem undervisning, elever og lærerne og så den frihed, som er givet skolerne til at afprøve nye veje ind i fagligheden og samtidig være en værdibåret skole.  

Jeg vil besøge skolen, overvære undervisningen, tale med elever, lærere og ledelse om skolen og måske stille nogle undrende spørgsmål.

 

Bent blev valgt på valgmødet 27. april 2022 for en 2-årig periode og genvalgt 25. april 2024 for endnu 2 år.

Nedenfor er tilsynserklæringer for de seneste år:

 

 

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter