UU-vejledning

Læs mere

UU-vejledning

 

På Vester Skerninge Friskole bliver vejledningen varetaget af en Uddannelsesvejleder bistået af UU- center Sydfyn, som er et vejledningscenter for alle unge op til 25 år, som bor i Faaborg - Midtfyn, Langeland, Ærø og Svendborg kommuner.

UU- Center Sydfyn har ansvaret for vejledningen om uddannelse og erhvervsvejledning til eleverne i folkeskolens 8.-9.kl og til elever, der følger grundskolens 10. klasse.

Eleven forberedes på valget af ungdomsuddannelse efter 8.- 9. eller 10. klasse ved at deltage i introduktionskurser til ungdomsuddannelserne, brobygningsforløb, praktik, individuelle og kollektive vejledningssamtaler m.v. Der udarbejdes desuden en uddannelsesplan med den unge, der videresendes til den ungdomsuddannelse, den unge vil påbegynde.

Alle 15-17- årige har pligt til at være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod at den unge gennemfører en uddannelse.

UU- centret er desuden forpligtet til at kontakte alle unge under 25 år, som ikke er i gang med eller har gennemført en uddannelse.

For tiden er Søren Kjær vores UU-vejleder, og han kan nås på

Søren har tlf. nr. 24 89 57 82 og  mail soren.kjaer@svendborg.dk


Læs mere på UU_Centerets hjemmeside: https://www.uucentersydfyn.dk/

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter