Forældresamarbejdet på mellemtrinnet

Læs mere

Forældresamarbejdet på mellemtrinnet

 

Vi ønsker, i samarbejde med jer forældre at fremme elevernes selvstændighed og livsduelighed gennem ansvar, høflighed og hensynsfuldhed. Det kunne i praksis være:

 Ansvar - handler om at bidrage og om at lære at være forpligtet på noget:

- Hænge jakker og tasker op

- Hjælpe til i familien med madlavning og borddækning

- Pakke egen taske

- At kunne aktivere sig selv uden skærme

- At hjælpe barnet til at holde styr på egne lektier

- Smøre madpakke

- At kunne transportere sig selv til og fra skole og fritidsaktiviteter.

- Selv at kunne tage snakken med læreren om mindre udfordringer/problemer.

 

Høflighed - handler om at opføre sig venligt og opmærksomt over for andre:

- Hilse på folk, og svare når de taler til en.

- Sige tak

- Se folk i øjnene, når de taler til en.

- Hilse på alle i klassen (og ikke kun de nærmeste venner)

- Smile, når andre smiler til en

- At være anerkendende overfor andre

- At respektere mangfoldighed

 

Hensynsfuldhed - handler om at kunne sætte sig selv til side og have blik for andre:

- Ikke afbryde andre når de taler

- Vente på tur

- At kunne dele

- At kunne sige pyt

- At tale sandt

- At være en god taber (og være en god vinder)

- Tale pænt til andre og holde en god tone selvom man er vred.

- At kunne sige undskyld.

 

På mellemtrinnet udfordres eleverne til at forholde sig mere selvstændigt til egen skolegang bl.a. ved at kunne huske skolesager, have orden i taske og penalhus og i det hele taget føle et medansvar for egen læring. Dette vil vi gerne, at I  som forældre bakker op om og støtter dem i.

 

Skole-hjemsamarbejde

I løbet af skoleåret har vi to faste forældremøder og en trepartssamtale. Nogle gange vurderer vi, at der er behov for et ekstra møde, og så indkalder vi til det.

Kommunikation: Vi skriver planer på intra hver uge. Planen udgives senest lørdag middag. Kommunikation foregår primært på intra både mellem forælder-lærer- elev og fra forældre til forældre.

Hvis der opstår udfordringer eller mere ømtålelige emner, så anbefaler vi kraftigt, at I kontakter den rette lærer telefonisk, da kommunikation kan misforstås på skrift. I kan også anmode om et møde.

Forældrehjælp: Vi vil gerne så meget med jeres børn, så derfor er vi nogle gange nødt til at anmode om forældrehjælp, for at vores aktiviteter kan lykkes. Det kan dreje sig om mad-bidrag til en introtur, en ekstra voksen til en cykeltur for at sikkerheden er i orden, fastelavnsbollebagning, hjælp til fondsprojekter, som klassen søger osv.

Vi føler os på mellemtrinnet dybt priviligerede over at møde så engagerede forældre som bakker op. 

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter