Sygdom og fravær

Læs mere

Sygdom og fravær

Grundlæggende er det selvfølgelig et forældreansvar, at børnene og de unge kommer så meget i skolen, som det er muligt. Kontinuitet og regelmæssighed er nøglebegreber for en vellykket skolegang – både socialt og fagligt. Men der opstår naturligvis situationer, hvor det ikke er muligt:

Ved sygdom, kommer senere eller lign:

I disse dag-til-dag tilfælde er der 2 muligheder for at give besked:

Enten sendes en besked over Netprotokollen, som er et godt og nemtanvendeligt onlineværktøj, som kan findes gennem Forældreintra/links, eller også ringes der til lærerværelset fra kl. ca. 7.45. (nedenfor er et link til en lettilgængelig brugervejledning for Netprotokollen)

Bh.klassen og 1. klasse bliver råbt op til morgensang, men da det er vigtigt for os at have kendskab til alle udeblivelser, vil vi kontakte forældre, hvis vi ikke har hørt fra jer i løbet af morgenen.

Vi henstiller desuden til, at der også sygemeldes i tilfælde af sygdom, der løber over flere dage af samme grund som ovenstående.

Øvrigt fravær:

Læge-, tandlægebesøg mv:

Hvis det er muligt, vil vi gerne henstille til, at disse besøg lægges uden for skoletiden, men skulle det ikke være muligt, bedes lærerne underrettet omkring fraværet gennem Netprotokollen eller som besked over Forældreintra.

Planlagte fraværsdage:

I tilfælde af planlagte fraværsdage gives klasselæreren besked.

Hvis antallet af planlagte fraværsdage overskrider 3, skal beskeden lige en tur over kontoret, hvor Jesper eller Thomas vil give grønt lys, hvis ikke noget taler imod det.

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter