Musikskolen på Vester Skerninge Friskole

Læs mere

Header

Musikskolefolder 23/24 - Hent den her: Folder

Musikskolen

Kære forældre og elever 

På Vester Skerninge Friskole ser vi den musiske dannelse som en væsentlig del af skolens samlede undervisningstilbud. I musikken ligger der så mange personlige og fællesskabsorienterede oplevelser og kvaliteter, som vi oplever berigende i alle mulige hjørner af skolens virke. 

VIGTIGE bemærkninger:

  • Bindingsperioden er et halvt år ad gangen af hensyn til vores ansættelsesplanlægning. Fra sommer til jul og igen fra jul til sommer. Gives der ikke besked til jul, regner vi med, at eleven fortsætter skoleåret ud.
  • Betalingen sker over 10 mdr (september til juni) og trækkes over skolepengene.
  • Alle tilmeldinger og afmeldinger foregår gennem Forældreintra.
  • Efterårssæsonen løber uge 35-50, og forårssæsonen løber uge 1-25.
  • Der er ikke musik-skoleundervisning i seks emne- og teateruger (fremgår i Skoleintras kalender), mens der op til koncerter kan forekomme ekstra øvegange.
  • Der er i prisen indregnet et par gange til uforudsete aflysninger. Lærerne fører protokol, og skulle der være flere aflysninger fra skolen end forudset, kompenseres økonomisk i slutningen af skoleåret. Aflysninger foretaget af forældre, kompenseres ikke. Farveladen placerer så vidt muligt deres ture i emneuger uden musikskoleundervisning.
  • Skulle antallet af tilmeldte elever til musikskolen være større, end vi selv kan dække, vil vi forsøge at ansætte kompetente eksterne undervisere. Er der flere ønsker end vi kan imødekomme, kommer man på venteliste. Hold oprettes kun, når der er nok tilmeldte.

Vi håber, at rigtig mange vil være med til at støtte op omkring dette musiktilbud, så vi fortsat kan sikre et blomstrende musikmiljø – til glæde for os alle her på skolen, og som en god dannelsesballast til fremtidens udfordringer.

Hilsen musiklærerne på Vester Skerninge Friskole  

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter