- med fokus på dannelse af børn og unge i det 21. århundrede

Læs mere

Dannelse i det 21. århundrede

 Skolens tilgang til liv og læring bygger på 6 udvalgte dannelsesområder, som alle er centrale hver for sig og som tilsammen udgør et helhedssyn på, hvad der er de vigtigste elementer rundt om den enkelte elev og fællesskabet.

Det er skolefællesskabets opgave med passende mellemrum at genbesøge og revidere disse, så skolens dannelsesmæssige pejlemærke er tidssvarende og relevante.

PERSONLIG DANNELSE bygger grundlæggende på at kunne være i sit eget selskab på en måde, hvor den enkelte anerkender sin egen værdifuldhed og opfattelse af sig selv som livsduelig. Således er det muligt at gå ud i verden med en nysgerrighed, robusthed og handlekraft, der gør det muligt også at række ud over sig selv mod omkringliggende fællesskaber.

SOCIAL DANNELSE forudsætter empati, åbenhed og tillid og opleves, når et "jeg" bliver til et "vi". Det kan handle om det nære venskab mellem få, over det gode gruppe- og klassefællesskab til det store fællesskab mellem de mange - fx skolefælleskabet til morgensang. På Vester Skerninge Friskole vægter vi desuden evnen til kunne "møde en fremmed". Vi kalder dette aspekt for interkulturel dannelse.

KREATIVITET er ikke tilknyttet bestemte fag, men evnen til at kunne samle kendt og ukendt viden, færdigheder og perspektiver på en for en selv ny måde. Det fordrer modet til at bevæge sig ud på ukendt farvand og desuden modet til at turde at fejle. Ingen kunne forudsige de forandringer på godt og ondt, der er sket i den sidste generation, men at fremtiden byder på forandringer er sikkert, så kreative evner er en forudsætning for at blive medskaber og ikke blot medløber.

DANNELSE TIL SAMFUNDET handler om at blive en medborger og ikke blot en forbruger. Med demokratisk dannelse, udsyn og indblik er det vores håb, at unge fra Vester Skerninge Friskole vil gå videre i deres livsbaner og se sig selv som værdifulde medborgere, der vil tages et medansvar i den fremtidige samfundsdannelse i bred forstand. 

KROP OG NATUR er dannelse af det indlysende - at vi gennem kroppen og naturen er forankrede ind i livet. Kendskab til og erfaringer med sin krop gennem viden og udholdenhed giver det, vi kalder "modvindskompetence". Ligeledes skal kendskab til og erfaringer med naturen - først gennem leg og væren og senere gennem viden og perspektivering - danne grundlaget for at holde af og værne om den natur, vi er en del af. 

VIDEN OG FÆRDIGHEDER er et væsentlig dannelsesområde, der dog oftest knytter sig op på anden dannelse. Her er vigtige områder at indarbejde gode læringsstrategier, fordybelsesevner og vedholdenhed. Kulturteknikker som at kunne læse, skrive og regne forbliver givetvis centrale i fremtiden, men også sprog og videnskab er relevante at gøre sig umage med. Digital dannelse er derudover et kulturel set nyt område, som også bør indgå i en livsrygsæk.

 

LINK til film (21 min), hvor skoleleder, Thomas Visby, fortæller om skolefællesskabet i og omkring Vester Skerninge Friskole

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter