Forældrerådet

Læs mere

Forælderrådet på Vester Skerninge Friskole

Bjørk)Rådet består af 10 klassekontaktpersoner – en fra hver af skolens klasser – som vælges i de enkelte klasser på efterårets klasseforældremøder.

Medlemmer i skoleåret 2019/20:

Bh.kl: Anne Thygesen (Leo)

1. kl: Desire Andersen (Ella)

2 .kl: Jorith Kjeldsen (Ella-Marie) 

3. kl: Pia Hell-Lindgren (Bjørk)

4. kl: Stine Fosshammer (Asta)

5. kl: Mette Linddahl (Zacharias)

6. kl: Lise Rasmussen (Aksel)

7. kl: Trine Nystrup (Frede)

8. kl: Anette Delholm (Emma)

9. kl: Roma Dyrhauge (Thea)

Bestyrelseskontakt:  Malene Agerholm (Karen og Oskar)

Formålet for rådet er at fremme god kommunikation, idéudvikling, samvær, debat, ejerskab, engagement og andet til styrkelse af skolefællesskabet og dets værdier og visioner.
Rådet medlemmer tænkes i den forstand som det gode, store skolefællesskabs ”ambassadører”.

Rådet skal styrke kommunikationen og engagementet omkring fællesarrangementer.
Rådet skal hjælpe som kulturbærere og værdibærere af skolens grundlæggende værdier for samvær og samarbejde: Tillid, åbenhed, anerkendelse og mangfoldighed
Rådet kan tage eller understøtte alle initiativer til styrkelse af skolefællesskabet.
Rådet har ikke beslutningskompetence på områder, der hører under ledelsens eller bestyrelsens overordnede ansvar – f.eks. vedr. skolens økonomi, pædagogisk linje, ansættelser, afskedigelser etc. – men kan altid inviteres med på rådslagning.

Rådet har gennem tiden arbejdet med emner som:

- mad- og kostpolitik

- forældrehåndbogen

- årshjul for klasseaktiviteter i skolefællesskabet

- folkehøjskolen

- oprettelse af juniorklub


Rådet mødes ad hoc eller med bestyrelse og ledelse mindst et par gange om året – f.eks. efter klasseforældremøderne og i forbindelse med skolens generalforsamling. Herudover  fungerer den enkelte klassekontaktperson  som ”fællesskabsambassadør” i dagligdagen. 

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter