Forældrerådet

Læs mere

Forælderrådet på Vester Skerninge Friskole

Forældrerådet består af 10 klassekontaktpersoner – en fra hver af skolens klasser – som vælges i de enkelte klasser på efterårets klasseforældremøder.

Medlemmer i skoleåret 2022/23:

9 kl. Lise Rasmussen

8 kl. Anja Juul Christensen og Agnete 

7 kl. Agnete Klitsø Blicher

6 kl. Katrine Kirk

5 kl. Ole Bach Lauridsen

4 kl. David Birk Lauridsen

3 kl. Anders Brønholt

2 kl. Laura Marie Pedersen

1 kl. Ida Kyhn Zaken

Bh kl Nina Steensig

 

Bestyrelseskontakt:  Lea Krammer-Dandanell


Formålet for rådet er at fremme god kommunikation, idéudvikling, samvær, debat, ejerskab, engagement og andet til styrkelse af skolefællesskabet og dets værdier og visioner.
Rådet medlemmer tænkes i den forstand som det gode, store skolefællesskabs ”ambassadører”.

Rådet skal styrke kommunikationen og engagementet omkring fællesarrangementer.
Rådet skal hjælpe som kulturbærere og værdibærere af skolens grundlæggende værdier for samvær og samarbejde: Tillid, åbenhed, anerkendelse og mangfoldighed
Rådet kan tage eller understøtte alle initiativer til styrkelse af skolefællesskabet.
Rådet har ikke beslutningskompetence på områder, der hører under ledelsens eller bestyrelsens overordnede ansvar – f.eks. vedr. skolens økonomi, pædagogisk linje, ansættelser, afskedigelser etc. – men kan altid inviteres med på rådslagning.

Rådet har gennem tiden arbejdet med emner som:

- mad- og kostpolitik

- forældrehåndbogen

- årshjul for klasseaktiviteter i skolefællesskabet

- folkehøjskolen

- oprettelse af juniorklub


Rådet mødes ad hoc eller med bestyrelse og ledelse mindst et par gange om året – f.eks. efter klasseforældremøderne og i forbindelse med skolens generalforsamling. Herudover  fungerer den enkelte klassekontaktperson  som ”fællesskabsambassadør” i dagligdagen. 

 

Bliv mentorfamilie for nye familier i skolefællesskabet

https://youtu.be/V0suRUpGmLs

 

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter