- båret af værdier

Læs mere

Målsætning og værdier

Hvert menneske er unikt og skal respekteres som sådan. Historien, traditioner og erfaringer er vigtig ballast, når vi skal navigere i det moderne samfunds virkelighed i vores søgen efter det gode liv.

Vester Skerninge Friskoles målsætning:

I et forpligtende fællesskab mellem skole, hjem og barn vil vi skabe det bedst mulige lærings- og undervisningsmiljø for det enkelte barn, således at hvert barn udvikler sine faglige, personlige og sociale potentialer optimalt.

Skolen skal – gennem oplivning og oplysning - styrke og udvikle barnets livsglæde, kreativitet, læringslyst, nysgerrighed og evne til at undres, ligesom skolen skal støtte barnet i sin søgen efter identitet, værdier og mening med livet.

I et tæt samarbejde med forældrene skal skolen således ikke blot uddanne, men også danne – livsduelige, handlekraftige og hele mennesker, der kan tage medansvar også i større fællesskaber, og som har mod til at være sig selv uden at være sig selv nok.

- fortsætter under billedet
 

Bærende værdier i skolefællesskabet mellem forældre, børn og ansatte:


Tillid. Tillid er et grundlæggende vilkår for udviklende og konstruktivt samvær og samarbejde mellem mennesker – såvel børn som voksne. At vise hinanden tillid er at vise hinanden respekt.

Vi vil vise tillid til hinandens gode intentioner i skolefællesskabet. Vi lytter til hinanden og tror på, at vi vil hinanden det bedste. Den åbne samtale/dialog skal nære tilliden.

Åbenhed. I åbenhed trives tilliden, og i åbenheden kan virkeligheden bedst iagttages. Åbenhed og tillid er fordommenes værste fjender. I åbenhed stimuleres nysgerrighed og videbegærlighed. Åbenhed nærer dynamik og synergi og giver plads for ny indsigt og nye muligheder. Åbenhed skaber grundlæggende tryghed i fællesskab og samhørighed.

Vi værdsætter åbenhed i kommunikation og dialog og åbenhed overfor andre og nye holdninger og synspunkter. Gennemsigtighed i samarbejde og beslutningsprocesser vil vi understøtte gennem åbenhed.
Vi taler med hinanden frem for om hinanden. Gennem åbenheden vil vi sikre den enkelte plads til udfoldelse.

Mangfoldighed. Forskelligheder gør os rige, hvis vi har tolerancen og respekten over for hinandens forskelligheder. Mangfoldigheden afspejler virkeligheden - og er derfor et vilkår. I det rige fællesskab hersker der stor mangfoldighed. Her er brug for alle, og ingen kan undværes. Det er udfordrende og udviklende for alle. I en stadig mere globaliseret og mangfoldig verden bliver evnen til at håndtere mangfoldigheden stadig vigtigere.

Vi er indstillet på at lære af hinanden og om hinanden, ligesom vi anerkender, at vi alle er ligeværdige - også når det drejer sig om at blive klogere på livet og hinanden.

Anerkendelse. Vi har alle brug for følelsen af grundlæggende anerkendelse fra vore omgivelser. Udvikling og trivsel i samhørighed med andre forudsætter, at man tager hinanden alvorligt, således at alle – voksne og børn – grundlæggende føler sig set, mødt, forstået, accepteret og anerkendt i fællesskabet.

Vi værdsætter respekt, ligeværdighed og tolerance som forudsætninger for et anerkendende miljø.

Vi vil værne om den enkeltes mulighed for - og ret til - at være sig selv, så længe det ikke går ud over andres ret til det samme. Vi vil værdsætte hinandens styrker og kompetencer og respektere hinandens holdninger og synspunkter. 

 

LINK til film (21 min), hvor skoleleder, Thomas Visby, fortæller om skolefællesskabet i og omkring Vester Skerninge Friskole

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter