Dannelse med appetit på liv og læring

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 Torsdag den 25.04.2024. kl. 19.00

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Skolelederen aflægger beretning
4. Tilsynsførende aflægger beretning
5. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering
6. Oplæg: Forældreengagement i den moderne friskole
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Indkomne forslag
10. Eventuelt

Velkommen til Vester Skerninge Friskole

Læs mere

Et forældrebåret skolefællesskab

En grundtvig-koldsk friskole...

Læs mere

- båret af     værdier...

Læs mere

- med fokus på dannelse til livet

Læs mere

Rødder og vinger

- om at stå fast i en foranderlig verden

Læs mere

Opskrivning til ventelisten

Læs mere

Vi har frugt-ordning

Læs mere

Skriv til os

Kontakt oplysninger

Adresse:

Nyvej 7
5762 , Vester Skerninge

Se alle vores kontakter