Procedure for indskrivning og optagelse på

Vester Skerninge Friskole:


Vester Skerninge Friskole optager for tiden max. 22 elever i klasserne fra børnehaveklasse til 3.klasse (Indskolingen) og 24 elever i 4., 5. og 6. klasse (Mellemtrinnet).

I 7., 8. og 9. klasse (Overbygningen) optages op til 26 elever pr. klasse.

Hvis en klasse er fyldt, kan man blive optaget på venteliste. Det sker ved at udfylde og aflevere indmeldelsesblanketten HER

Interesserede familier er altid velkomne til at kontakte skolen for yderligere information om skolen, om ledige pladser, om ventelister eller for at aftale besøg og samtale. På vores hjemmeside – specielt under ”Hverdagen” og "Undervisning" - er der masser af information om Vester Skerninge Friskole.

Indskrivning til kommende Børnehaveklasser:

Indskrivning til de kommende Børnehaveklasser foregår løbende. Indmeldelsesblanket kan printes ud HER. Der kan evt. aftales besøg og samtale på skolen. Det er en god idé at være i god tid med indskrivning. For tiden indskrives børnene typisk i deres første leveår!

Når skolen modtager en indmeldelsesblanket registreres barnet på skolens venteliste til det pågældende års børnehaveklasse.

Ventelisten udbygges i takt med at elever tilmeldes, men udover tidspunkt for tilmelding er der andre faktorer, der har betydning for, hvem der tilbydes de op til 22 pladser. Først og fremmest prioriteres det højt, at søskende til andre elever på skolen kan få plads, ligesom der tilstræbes en nogenlunde ligelig pige-dreng-fordeling. Endelig kan det have betydning, om eleven har særlige behov i forhold til, om skolen har mulighed for at imødekomme dem.

På grund af disse forskellige faktorer giver skolen ikke på forhånd nogen 100 % garanti for optagelse, før klasserne etableres i efteråret før start:

I oktober måned - året før skolestart - sammensættes den nye børnehaveklasse ud fra skolens afvejning af de forskellige faktorer.

Når der er betalt depositum, betragtes barnet som optaget, og evt. resterende familier på ventelisten meddeles afslag – som regel inden udgangen af december måned.

Alle forældre og børn til den nye børnehaveklasse indkaldes til et aftenarrangement sidst i april måned, hvor hele skolens medarbejderstab præsenteres.

Optagelse i de nuværende klasser:

Indmeldelsesblanket kan printes via linket til venstre eller HER, og når skolen modtager blanketten registreres eleven på venteliste til den ønskede klasse.

Skolen står altid til rådighed med yderligere information for interesserede elever og forældre. Optagelse sker løbende, i det omfang der er plads i klasserne, men evt. optagelse vil altid foregå på baggrund af besøg og samtale på skolen. Klasselæreren har afgørende indflydelse på elev-optag i klassen.